22 Juni 2011

Pray

Ya Allah, berilah kedua orang tuaku kemuliaan di dunia dan akhirat

Amiin.

0 comments: